Cronologia de l’associació

^
2017

Constitució de l’associació

Constitució i aprovació ONG. Estatuts. L’associació es va registrar a la Generalitat de Catalunya el 3 de novembre de 2017, amb el numero 62.186 a la secció primera del Registre del Dpt. de Justícia.

I formalitza en el Ministeri d’Hisenda l’expedició del NIF