Cronologia de l’associació

^
2022

Documents de l’assemblea de socis 2022, celebrada el 2 de juliol de 2022, en el Centre Cultural La Mercè de Girona.

Declaració d’utilitat pública

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8775, de 19 d’octubre de 2022, es publica, per la qual es declara l’associació d’utilitat pública.

Aquest fet permet la desgravació fiscal de les aportacions de tots els donants, tant personals com empreses.

El soci Carles Martí, de Barcelona, va visitar Simikot el mes de març, i va filmar en vídeo en Marc atenent a persones malaltes.

Marc visita una persona malalta.

Visita al centre mèdic

Visita al centre mèdic