Cronologia de l’associació

Documents de l’assemblea de socis 2023, celebrada el 2 de juliol de 2023 al Centre Cultural La Mercè de Girona.

Declaració d’utilitat pública

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8775, de 19 d’octubre de 2022, es publica, per la qual es declara l’associació d’utilitat pública.

Aquest fet permet la desgravació fiscal de les aportacions de tots els donants, tant personals com empreses.