Humla, la regió

Una de les regions més remotes de Nepal

Humla és un districte de la província de Karnali. La província de Karnali té 10 districtes. La capital de la província és Birendranagar – Surket (100.058 h. 2011), situada a 697 m.s.n.m. Humla té uns 50.000 habitants (2011).

Simikot, capital de la regió de Humla

Humla en el mapa de Nepal

Per als estrangers que volen anar a Humla, el govern nepalès els obliga a treure un permís de trekking, amb un guia. No entenen que hi hagi altre interès per anar-hi que per fer un treking.

La capital, Simikot, és a 2.980 m.s.n.m. El 69,40 % del districte està per sobre dels 4.000 m.s.n.m.. Té uns 60.000 habitants. La pluviometria anual és de uns 400 mm. molt mal repartits i en règim monsònic, pluja forta al’estiu i fred i sequedat a l’hivern, amb temperatures que poden baixar a -20 ºC.

L’accés a Simikot és per dues vies, la aèria des de NEpalganj o la del trekking, des de Jumla, després de 4 dies de camí passant per colls de més de 4.000 m.s.n.m. i després d’arribar a Jumla, bé per via terrestre, per pistes de terra o aèria, des de Nepalganj. La pista de l’aeroport era de terra al 2007 i fins al 2011 que no es va asfaltar, la maquinària es va haver de pujar amb helicòpters militars.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Simikot)

humla

Accés a Humla per via aèria

Pista de l’aeroport, encara de terra.

Simikot, capital de la regió de Humla
any 2007, pista de l’aeroport de terra.

Simikot, capital de la regió de Humla

Simikot, capital de la regió de Humla

Simikot, any 2011, pista ja asfaltada

Simikot any 2017

Simikot - Nepal

Simikot- Humla – Nepal

Simikot - Nepal

Simikot- Humla – Nepal

La vida a Simikot

Simikot és l’única població de tot el districte que pot ser considerada ciutat, amb uns serveis mínims tant de comerç com administratius, com de docència (hi ha una escola i un institut públic i diverses escoles privades); també hi ha serveis hotelers especialment per al turisme religiós hinduista i budista que va al mont Kaylas, al Tibet, una muntanya sagrada no escalada, on s’arriba passant per Simikot i des d’allà, tocant a la frontera xinesa. Hi ha una base de l’exèrcit, una base policial i una presó. Hi ha un petit hospital molt precari, amb dos metges. Diversos dels edificis del complex hospitalari estan tancats. Al districte hi ha uns punts d’assistència sanitària, atesos per personal d’infermeria.

Abans de la farmàcia de Health us Nepal hi havia tres farmàcies que dispensaven fàrmacs sense cap mena de recomanació, sovint caducats i a preus abusius.

El 2019 es va obrir una pista de terra que unia la Xina amb Simikot i des de Simikot a alguns dels pobles propers del districte. Aquest accés permet l’entrada de mercaderies i de tota mena de productes des de la Xina. També afavoreix una millor comunicació dels pobles del districte amb la capital, malgrat que la població segueix utilitzant els camins antics que són més curts, tot i ser més costeruts. Aquesta millora de comunicacions internes dins del districte i amb la Xina ha permès l’arribada de maquinària, camions i jeeps, molts per mitjà d’helicòpters potents, que milloren el moviment de tota mena dins del districte. Tot i això, la població encara ho trasllada tot per mitjà de iacs, cavalls, cabres i sobretot, a l’esquena. Com que les pistes de terra són en terreny amb pendents forts, amb les pluges es tornen intransitables.

La pobresa de la zona és extrema, com es reflecteix als informes que us presentem. Tots els subministraments han d’arribar-hi per via aèria. No hi ha cap línia elèctrica, i la llum s’obté a partir de plaques solars i d’una petita central hidroelèctrica. Però s’interromp amb freqüència, sobretot en els períodes de més demanda, a l’hivern. Moltes cases tenen un panell solar per disposar d’un mínim d’il·luminació. Les xarxes municipals d’aigua i sanejament són molt precàries, l’aigua es condueix a cada punt de consum amb canonades semienterrades pels carrers. En general, el subministrament és a peu de carrer, i no entra a dins de les cases.

Els hotels i algunes cases sí que tenen dipòsits d’aigua propis i també panells per a aigua calenta. La xarxa de sanejament és només per a les aigües grises i està en molt mal estat, sovint circulen pel mig del carrer. Les aigües negres de cada casa van a una fossa sèptica particular. Molta població va a la font pública perquè no pot pagar la petita quota del subministrament individualitzat. Les comunicacions són per antena parabòlica a partir de satèl·lit, amb molta irregularitat.

La comunicació sempre ha de ser unidireccional, és a dir, des d’aquí no sabem quan hi ha connexió. S’hi ha d’establir quan hi ha comunicació.

https://en.wikipedia.org/wiki/Karnali_Province

https://en.wikipedia.org/wiki/Humla_District

Simikot. Aigua al peu de la casa.

Les condicions de vida són molt dures pel clima, per la pobresa del terra, molt erosionat i sobretot per l’aïllament. Hi destaca la ramaderia caprina. Els iacs donen llet i són un mitjà de treball i de transport. Hi destaca el cultiu de pomera i d’un cereal que, molt, s’usa com a ingredient de molts plats. També de nous i d’alguna verdura.

Tot és cultiu de secà adaptat al règim pluvial monsònic, per tant, cultius de recol·lecció a la tardor. El regadiu està limitat a les ribes dels rius i rierols i són de poca extensió. Tot ha de pujar amb avioneta: arròs, llenties, ous, roba, ciment… tot. La vida és de pura subsistència.

Per tenir aigua a peu de casa, s’ha de pagar una taxa. Moltes famílies no poden pagar-ho i acudeixes a l’única font pública.

Condicions de vida

Simikot. Pomeres.

Altres pobles del districte

The He

És un poble de la ruta a Takla, el poble d’en Marc.

Té uns 3.000 habitants.

Situat a unes 4 hores de Simikot.

A 2020 es va acabar la pista que uneix el poble amb Simikot.

La gent segueix anat pel camí antic, més curt, però més dret.

Takla

Poble d’en Marc. Té uns 100 habitants

Situat a 6 hores de Simikot

A l’any 2007 no hi havia cap lavabo a les cases, de manera que de dia i de nit, fes sol o nevés, s’havia de sortir de casa i anar pels camins a fer les necessitats fisiològiques bàsiques.

Al 2011 hi havia, per a tot el poble, tres espais tancats, tipus comuna.

L’abastament d’aigua es fa a partir de tres fonts repartides pel poble que recullen l’aigua d’una deu a la muntanya.

Hi ha una escola pública amb el paviment de terra, bancs de fusta i sense vidres a les finestres.

NEPAL, EL PAÍS

HUMLA, LA REGIÓ

LA HISTÒRIA